Sorularimvar.Net
0 oy
Milli eğitim bakanlığının görevi nedir?
sordu

1 cevap

0 oy

Milli eğitim bakanlığının görevi nedir?

Milli eğitim bakanı ne iş yapar görevleri nelerdir, hakkında kısaca bilgiler.
Son günlerde milli eğitim bakanlığı sıkça tartışılır oldu. Son gelen eğitim sistemi konusunda sıkça eleştiri aldı. Yine atanamayan öğretmenler de ilk kapı olarak milli eğitim bakanlığını şikayet eder oldu. Peki bu bakanlığın bizler için görevleri ve yapması gerekenler nelerdir. Bu konuda kısaca bahsedeceğiz.
Buradaki bilgiler bizzat resmi organlardan alınmış olup, bütün kelimeler aynen eklenmiştir. Hiç bir değişiklik mevcut değildir.


1. Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,
2. Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,
3. Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
4. Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,
5. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,
6. Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
7. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
8. Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

cevapladı
Hoş geldiniz, Sorularım Var sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Kategoriler


2 Çevrimiçi
0 Üye 2 Ziyaretçi
Bugun Ziyaret : 973
Dün Ziyaret : 2198
Tüm Ziyaretler : 1970740
435 soru
260 cevap
20 yorum
319 üye