Sorularimvar.Net
0 oy
Sümerbank Nedir?
(1.9k puan) sordu

1 cevap

0 oy

Sümerbank
Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluş yıllarında ülkenin tüm milli kaynak ve iktisadi unsurlarını kullanarak sanayileşme hareketinin daha verimli ve entegre bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere milli ihtiyaç ve menfaatlerimiz paralelinde sanayide öncü görevi üstlenebilecek güçlü bir kuruluşa ihtiyaç duyulması nedeniyle “Türkiye’de temel sanayileri kurmak ve yönetmek” ana amacı doğrultusunda 11 Temmuz 1933 tarihinde adını büyük önder Atatürk’ten alan Sümerbank kurulmuştur.
Türkiye'nin "sanayi mektebi" Sümerbank, tüzel kişiliği ve özel kanununda belirtilen sınırlar çerçevesinde bağımsızlığı olan, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyette bulunmak üzere özel hukuka tabi, sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı iktisadi devlet teşekkülüdür.
Sanayileşme hareketimizin milli ihtiyaç ve menfaatlerimizin verimli bir şekilde ve ahenkli olarak yürütülmesi, kurulan bütün kurumların etüd ve planlarının hazırlanması ve yönetimi, kurulmuş ve kurulacak sınai kurumlara kredi açmak ve Türkiye ekonomisinin geliştirilmesine, halkın refahının yükseltilmesine, Türkiye'nin siyasal bağımsızlığının ekonomik altyapısının oluşturulmasına, halk ile devlet arasındaki bağların güçlendirilmesine ve farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanların ulus ve sınıf bilinçlerinin geliştirilmesine çok önemli katkılarda bulundu.
1987 yılında Sümerbank'ın özelleştirilmesi kararı alındı ve banka Kamu Ortaklığı İdaresi'ne devredildi. 1988'de Sümerbank Holding kuruldu. Holdingin bankacılık birimi 1993'de Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Sümerbank adı altında yeniden yapılandırıldı. 24 Ekim 1995'te Garipoğlu şirketler grubuna 103.4 milyon dolara satılarak özelleştirildi. Hayyam Garipoğlu'nun Malki cinayeti ve Türkbank skandalına adının karışması, Sümerbank'ın elinden alınmasına neden oldu. Sümerbank 21 Aralık 1999'da TMSF'ye devredildi. Ardından 9 Ağustos 2001 tarihinde Oyak Grubuna satıldı. Oyakbank A.Ş.'ye 11 Ocak 2002 tarihinde tescil edilmiştir.
Türkiye ekonomisine damgasını vuran Sümerbank’a verilen görevler
• Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları işletmek ve özel sanayi kurumlarındaki Devlet katılım hisselerini Ticaret Kanunu hükümlerine göre idare etmek,
• Özel kanunlarla verilmiş izinlere dayanılarak yapılacak fabrikalar hariç olmak üzere devlet sermayesi ile oluşturulacak bütün sınai kurumlarının etüt ve projelerini hazırlamak ve bunları tesis etmek ve idare etmek,
• Girişimleri veya büyümeleri memleket için ekonomik olarak verimli olan sanayi işletmelerine sermayesinin izin verdiği ölçüde katılmak veya yardım etmek,
• Memlekete ve kendi fabrikalarına gerekli olan usta ve işçileri yetiştirmek için yüksek okullarda öğrenci okutmak veya bu amaçla iktisat vekaletince açılacak okullara yardım etmek ve yabancı devletlere öğrenci ve stajyer göndermek,
• Sanayi kurumlarına kredi temin etmek ve genel bankacılık işlerini yapmak,
• Milli sanayiin gelişmesi için gerekli önlemlerini aramak ve gerek bu konuda ve gerek Ekonomi Bakanlığınca tetkik için Bankaya verilecek konular hakkında bilgi vermek etmek.
Sümerbank nedir? (Ekonomi)
1939 dan beri İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında yerini almaktadır. Devlet eliyle sanayileşme çabalarında önemli bir yeri vardır. Dokuma, seramik, giyim, ayakkabı ve bankacılık gibi alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. 1925 yılında devlet elindeki sanayi kuruluşlarını yönetmek ve işletmek, sanayi kalkınmasını desteklemek amacıyla Türk Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştu. Bu bankanın faaliyetlerinin sona ermesinden sonra elindeki fabrikaların yönetimi 1932 de kurulan Devlet Sanayi Ofisi’ne devredilmişti. Bir yıl sonra onun da yetersizliğinin anlaşılması üzerine Sümerbank kurulmuştur.
Amaçları, Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları yönetmek, devlet sermayesi ile kurulacak bütün sanayi işletmelerinin etüd ve proje işlerini yapmak ve bunları gerçekleştirmek, özel sanayi kuruluşlarındaki devlet iştirak hisselerini Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetmek biçiminde özetlenebilir. Sermayesinin tamamı devlete aittir. Merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Kurduğu çeşitli fabrika ve tesisler yanında bazı İktisadi Devlet teşekküllerine ortaklık şeklinde katılmış ve bazı sınai kuruluşlara da iştirak etmiştir.

(6k puan) cevapladı
Hoş geldiniz, Sorularım Var sizlere sorularınızın diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

Kategoriler


6 Çevrimiçi
0 Üye 6 Ziyaretçi
Bugun Ziyaret : 1347
Dün Ziyaret : 1797
Tüm Ziyaretler : 1836543
435 soru
260 cevap
20 yorum
319 üye